Hauge Skolekorps -!!
 • Styre for alle korps i Haugesund    • Sommerkurs    • Filer    • Årshjul    • Hva skjer    • Bli musikant    • Om korpset    • Sponsorer      • Hjem  

 

 

   Sponsorer
    - Sparebankstiftelsen SR-Bank
    - Fjord 1 AS
    - Bingo Haugesund
    - Norges Musikkorps Forbund – Instrumentfond
    - Norges Musikkorps Forbund – Voksenopplærings midler
    - Norges Musikkorps Forbund – Momskompensasjon
    - Norges Musikkorps Forbund - Frifond
    - Haugesund Sparebank 5 000,- mottatt i 2017
    - Haugesund Kommune – Driftstilskudd
    - Appex ( i 2016 har vi fått 5 000,-)
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 

 
Sparebankstiftelsen SR-Bank
 
 
 

Vi takker for tildelte midler på til sammen 15 000,- til innkjøp av instrumenter.